11 wrzesień 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwałą nr  XIII/70/15  z dnia 20 sierpnia 2015r. przyjęła Plan  Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2015-2020.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2015-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i... więcej > 19 grudzień 2014 Spotkanie pracowników Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki z Wykonawcą PGN Trwają prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu było przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w zakresie aspektów związanych z opracowywanym Planem, a w szczególności z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 16.12.2014 r. odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki dotyczące przygotowania dokumentu.... więcej > 19 grudzień 2014 Spotkanie z przedsiębiorcami Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie przygotowania PGN W dniu 17.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki odbyło się spotkanie z interesariuszami z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki. Wykonawcą dokumentu jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z Krakowa.Na spotkaniu przedstawiono m.in.:     zakres działań Wykonawcy,     informacje odnośnie... więcej > 09 grudzień 2014 Spotkanie związane z PGN dla Gminy Tomaszów Mazowiecki W dniu 17 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki odbędzie się spotkanie informacyjne o przystąpieniu Gminy Tomaszów Mazowiecki do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Celem spotkania będzie przedstawienie informacji na temat przygotowywanego Planu oraz działań służących poprawie stanu środowiska, jakości powietrza i warunków życia mieszkańców Gminy. Szczegółowe określenie zadań pozwoli Gminie ubiegać się o... więcej > 13 listopad 2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki Informujemy, że Gmina Tomaszów Mazowiecki przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Celem dokumentu jest zaplanowanie działań służących poprawie stanu środowiska, jakości powietrza oraz warunków życia mieszkańców gminy. W związku z realizacją zadania konieczna będzie inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się na terenie Gminy Wiejskiej Tomaszów... więcej >