Rada Gminy

Skład Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Krystyna Pierścińska Przewodniczący
2. Maria Nowak Wiceprzewodniczący
3. Małgorzata Robak Wiceprzewodniczący
4. Stanisław Bojanowski Radny
5. Anna Gawarzyńska Radny
6. Eugeniusz Gawarzyński Radny
7. Edyta Gluźniewicz Radny
8. Anna Jedynak Radny
9. Danuta Kocik Radny
10. Stanisław Król Radny
11. Czesław Milczarek Radny
12. Zygmunt Musiał Radny
13. Marian Sęk Radny
14. Urszula Szymańska Radny
15. Sławomir Wawrzyńczyk Radny

 

Komisja Finansowa
Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Stanisław Król przewodniczacy
2. Stanisław Bojanowski członek
3. Eugeniusz Gawarzyński członek
4. Danuta Kocik członek
5. Czesław Milczarek członek
6. Maria Nowak członek
7. Marian Sęk członek
8. Sławomir Wawrzyńczyk członek

 

Komisja Rewizyjna
Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Danuta Kocik przewodniczący
2. Edyta Gluźniewicz członek
3. Urszula Szymańska członek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Anna Gawarzyńska przewodniczący
2. Edyta Gluźniewicz członek
3. Anna Jedynak członek
4. Maria Nowak członek
5. Krystyna Pierścińska członek
6. Małgorzata Robak członek
7. Urszula Szymańska członek

 

Komisja Ekologiczna
Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Marian Sęk przewodniczący
2. Anna Gawarzyńska czlonek
3. Czesław Milczarek członek
4. Zygmunt Musiał członek
5. Krystyna Pierscinska członek
6. Małgorzata Robak członek

 

Komisja Samorzadu Lokalnego i Ochrony Przeciwpożarowej
Lp. Imię Nazwisko Funkcja
1. Eugeniusz Gawarzyński przewodniczący
2. Stanisław Bojanowski członek
3. Anna Jedynak członek
4. Stanisław Król członek
5. Zygmunt Musiał członek
6. Sławomir Wawrzyńczyk członek