23 lipiec 2018

Ruszyła rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewice

Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardzewicach realizowana jest w ramach dużego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

W miejscowości Smardzewice zostaną skanalizowane kolejne ulice: Tomanka, Białogórska, od Stoczka, od Zacisza, Słoneczna, Pogodna, Szczęśliwa, Wspólna, Malinowa Brzozowa, Kwiatowa, Zagajnikowa, Leśna, Orzechowa, Zielone Wzgórze, do Leśnego Zakątka, Wschodnia, Kwarcowa oraz  do Nadleśnictwa Smardzewice (część ul. Głównej). Łącznie zostanie wykonanych ok. 8,2 km sieci kanalizacyjnej oraz dwie tłocznie ścieków. Wykonawcą robót budowlanych jest firma „Ceramika Serwis”  Spółka z o.o.  z Opoczna, a wartość inwestycji wynosi ok. pięć milionów sześćdziesiat  osiem tysięcy złotych brutto.

Obecnie trwają prace budowlane na ulicach Zielone Wzgórze, Orzechowa i Wschodnia. Zgodnie z harmonogramem inwestycji, budowa kanalizacji na tych ulicach potrwa do połowy sierpnia br.  Natomiast zzakończenie całej inwestycji w Smardzewicach przewidziane jest na czerwiec 2019r. Po zakończeniu robót kanalizacyjnych mieszkańcy Smardzewic będą mogli budować przyłącza do nowopowstałej sieci.

Podczas prowadzenia wykopów na czas montażu rur i studzienek kanalizacyjnych występują utrudnienia w komunikacji i dostępie do nieruchomości. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Galeria

Kalendarz