08 styczeń 2019

Podpisanie umów na budowę kanalizacji sanitarnej

Pod koniec grudnia 2018 r. odbyło się oficjalne podpisanie umów z Wykonawcami kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wiaderno, Swolszewice Małe, Twarda i Tresta. W Wiadernie kanalizacja będzie wykonywana w głównym ciągu tj. od szkoły do pętli autobusowej (do granicy z Jadwigowem). W Twardej sieć kanalizacyjna obejmie ulice Północną, Południową, Leśną, Źródlaną, Cegielnianą Główną, Wodną, Szkolną i Słoneczną (na odcinku od Wodnej do Szkolnej), w Treście – ulicę Wczasową, a w Swolszewicach Małych – ulice Borki, Iłki i Trzciniec.

Inwestycje w tych miejscowościach są kolejnym etapem projektu unijnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki”. Zadania te są współfinansowane w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” - II Oś priorytetowa ochrony Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawcą sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiaderno było Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „KAŹMIERCZAK” z Moszczenicy. Koszt to ponad 3,8 mln. zł.
W pozostałych miejscowościach rurociągi kanalizacyjne będzie układać tomaszowska firma „BINSTAL” s.c. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław. Kanalizacja dla Swolszewic Małych będzie kosztować ponad 4,2 mln. zł., natomiast dla Twardej i Tresty ponad 7,4 mln. zł.

Łącznie zostanie wybudowane ponad 21 km nowej sieci kanalizacyjnej, w tym ok. 14,5 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ok. 6,9 km kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz osiem tłoczni ścieków. W Wiadernie kanalizacja ma powstać do końca listopada 2019 r., w Twardej i Treście do końca czerwca 2020, a w Swolszewicach do końca września 2020 r.

Galeria

Kalendarz