10 październik 2017

Kanalizacja POIŚ

Gmina Tomaszów Mazowiecki realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W połowie września br. podpisano umowy na budowę wodociągów, tj. Zadanie nr 6 – Budowa sieci wodociągowej, łącząca miejscowości Smardzewice i Wąwał oraz Zadanie nr 8 - Budowa sieci wodociągowej, łącząca miejscowości Smardzewice i Twarda. Pierwszy wodociąg będzie budować Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 734.310,00 zł, natomiast drugim zajmie się Zakład Usług Wodociągowo-Hydraulicznych Ewa Cłapa z Moszczenicy za kwotę 519.483,18 zł. Oba zadania mają być ukończone do połowy grudnia tego roku.

Nadzór inwestorski (w ramach zadania nr 9) świadczony będzie przez Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H i D. Gędek z Piotrkowa Trybunalskiego.

W ramach Projektu w latach 2015-2016 wybudowano już kanalizację sanitarną na osiedlu Biała Góra oraz stację wodociągową w Smardzewicach. W kolejnych latach będzie budowana kanalizacja sanitarna w miejscowościach Wiaderno, Swolszewice Małe, Tresta, Twarda oraz będzie kontynuowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewice Wąwał, Komorów i Zaborów II. Zakończenie Projektu nastąpi w 2020 r.

Kalendarz