18 lipiec 2017

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub  nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnianego przez Instytucję Zarządzającą (IZ) narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci)

Pliki

Kalendarz