26 wrzesień 2019

Przestrzeń publiczna pomiędzy klasztorem a ośrodkiem zdrowia w Smardzewicach już zagospodarowana

We wrześniu zakończyły się prace przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy ulicy Wesołej w Smardzewicach.

Nad inwestycją pracowały dwie firmy. Pierwsza - Firma Handlowo-Usługowa Paweł Zięba z Tomaszowa Mazowieckiego, urządziła tereny zielone wraz z małą architekturą i oświetleniem. Na wcześniej niezagospodarowanym terenie powstały ścieżki spacerowe oraz zamontowano fontannę, stolik szachowy, stoliki z krzesłami, ławki drewniane, domki dla owadów, stojak na rowery i kosze na śmieci. Dodatkowo urządzono tereny zielone wraz z systemem nawadniania, wykonano trawniki oraz nasadzenia krzewów. Ponadto wykonane zostało przyłącze wodociągowe i oświetlenie terenu oraz zamontowana została instalacja fotowoltaiczna. Wszystko to za kwotę 645.911,13 zł brutto.

Druga firma zajęła się wykonaniem mobilnej wystawy plenerowej „Żubr smardzewicki
w kulturze gminy Tomaszów Mazowiecki”.
Wystawa składa się z 9 mobilnych paneli wystawowych, które przedstawiają piękne fotografie tych zwierząt. Dodatkowo znajdują się tam również informacje dotyczące Ośrodka Hodowli Żubrów oraz życia żubrów. Dokumentację fotograficzną oraz zdjęcia pozyskano dzięki uprzejmości Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Tą część wykonała warszawska firma dB Unlimited Ludmiła Śnieżko z Warszawy za kwotę 12.054,00 zł brutto.

Wszystkie powyższe działania zrealizowane są w ramach operacji pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Wesołej w miejscowości Smardzewice” dofinansowanej ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem zrealizowanej operacji, polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy ulicy Wesołej w miejscowości Smardzewice, stanowiącej centrum wsi, jest przede wszystkim wspieranie lokalnego rozwoju oraz podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich, służących lokalnej społeczności i turystom licznie odwiedzającym okolice Zalewu Sulejowskiego, tereny nad rzeką Pilicą oraz  gminę Tomaszów Mazowiecki. Operacja ma na celu także promowanie rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o zasady polityki przestrzennej.   

Gminie Tomaszów Mazowiecki przyznano dofinansowanie w wysokości 298.685,00 zł.

Kalendarz