09 sierpień 2021

Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116401E ul. Szczęśliwej i części ulicy Zarzecznej w Komorowie

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116401E ul. Szczęśliwej i części ulicy Zarzecznej w Komorowie

 

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 748.111,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1.496.222,27 zł

 

Opis zadania:

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi na odcinku od km 0+000 do 0+421,34 km i rozbudowę włączenia do drogi na długości 79,70 mb oraz budowę żelbetowej kładki dla pieszych przy istniejącym obiekcie mostowym.

 

W ramach zadania planuje się wykonanie następujących prac:

 1. Szerokość jezdni wyniesie 5,0 m (szerokość pasa ruchu 2,5 m)
 2. Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 5cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 7cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm -  10cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm – 15 cm

- grunt stab. cementem -10cm

 1. Nawierzchnie najazdowe z kostki granitowej
 2. Budowa miejsc postojowych – 21 miejsc i 2 miejsca dla niepełnosprawnych
 3. Chodnik o szerokości 2,0 m
 4. Zjazdy z kostki brukowej betonowej
 5. Pobocza z kruszywa łamanego
 6. Odwodnienie z rowami przydrożnymi oraz korytkami betonowymi wzdłuż jezdni do projektowanych rowów
 7. Budowa nowego przepustu pod drogą o przekroju kołowo-łukowym
 8. Odnowienie mostu drogowego
 9. Kładka dla pieszych na rzece Piasecznicy
 10. Budowa oświetlenia ulicznego
 11. Likwidacja kolizji z elektroenergetyczną siecią niskiego napięcia
 12. Likwidacja kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną

 

Uzasadnienie realizacji zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 116401E ul. Szczęśliwa i część ul. Zarzecznej w Komorowie wpłynie pozytywnie na:

 • zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego,
 • poprawę jakości życia mieszkańców,
 • zapewnienie spójności terytorialnej, podniesienie rozwoju i konkurencyjności.

Kalendarz