Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Komorowie

Inwestor: Gmina Tomaszów Mazowiecki

Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Komorowie

Gmina Tomaszów Mazowiecki zrealizowała zadanie inwestycyjne współfinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Komorowie”.

Celem zrealizowanego projektu było podniesienie sprawności fizycznej, głównie dzieci i młodzieży gminy, oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych. Wybudowana infrastruktura sportowa stworzyła warunki do przeprowadzenia odpowiednich procesów szkoleniowych i edukacyjnych związanych z uprawianiem sportu wyczynowego-profesjonalnego, ułatwiła dostęp do odpowiedniej jakości obiektów sportowych oraz zwiększyła liczbę i znacząco podniosła jakość obiektów sportowych na terenie naszej gminy. Zrealizowana inwestycja umożliwia propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych oraz pozwala na zorganizowanie wolnego czasu oraz jego ukierunkowanie w stronę sportu. Boisko wielofunkcyjne jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu boisk oraz brak barier architektonicznych.

W dniu 03.09.2009 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki zawarła umowę z wykonawcą inwestycji, z firmą „ACTIVA” Longin Witkowski z siedzibą w Łodzi. W ramach zadania firma wybudowała boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32x44 m, obejmujące boiska do: piłki ręcznej o wymiarach 20x40 m, piłki koszykowej o wymiarach 15x28 m, piłki siatkowej o wymiarach 9x18 m. Powierzchnia boiska została zaprojektowana z poliuretanu na podbudowie z kruszywa w technologii typ Natrysk. Całkowita powierzchnia boiska wielofunkcyjnego wynosi 1408 m2. Dodatkowo wykonano ogrodzenie boiska na słupach stalowych wys. 4 m o wymiarach 32x44 m oraz utwardzono ciągi komunikacyjne z kostki betonowej do boiska sportowego o pow. 215 m2.

W dniu 04.09.2009 r. Gmina Tomaszów Mazowiecki podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedziba w Warszawie, działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki, o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją budowy boiska wielofunkcyjnego wynosi 371.400,00 zł. Wartość dofinansowania wynosi 185.700,00 zł, co stanowi 50% całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Projekt rozliczony na wartość dofinansowania.

Galeria