02 marzec 2023

Zmiany terenu nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach

Plaża w Smardzewicach to popularne miejsce letniego wypoczynku dla mieszkańców wsi i miast nie tylko województwa łódzkiego. Przez wiele lat nie były tu prowadzone żadne prace modernizacyjne. Gmina Tomaszów Mazowiecki wraz z Wodami Polskimi RZGW w Warszawie podjęła znaczny trud aby zmienić wygląd tej turystycznej przestrzeni.

Trwa realizacja Projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice”.

Obecnie generalny wykonawca firma JOKA Budownictwo  sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi prowadzi prace przy budowie drogi, ścieżek, budynków, sceny letniej i renowacji nabrzeża zbiornika i Mola.

W stanie surowym jest już jeden z obiektów administracyjno-usługowo-sanitarnych, drugi jest w trakcie budowy, wykonano konstrukcję sceny, okrawężnikowano jezdnię ul. Klonowej, ścieżki rowerowe i chodniki. Rozpoczęto również prace przy ciągach pieszych na terenie rekreacyjnym.

 Ponadto wzmocniono płytami betonowymi nabrzeże zbiornika wraz w konserwacją skarp budowli hydrotechnicznej tzw. Mola.

 Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 mln złotych, a w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego ponad 3 mln 300 tys. złotych.

Nasze działania spowodują, że niedługo Zalew Sulejowski stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Liczymy, że pogoda dopisze i prace zakończą się zgodnie z planem tj. we wrześniu br.

Kalendarz