18 grudzień 2020

Zdalna szkoła

Gmina Tomaszów Mazowiecki otrzymała środki na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt wspierany jest przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
i finansowany przez Unię Europejską.

16 grudnia 2020r. Wójt Gminy przekazał 20 laptopów wraz z oprogramowaniem do szkół podstawowych w Chorzęcinie, Zawadzie, Wiadernie, Komorowie oraz
w Smardzewicach. Każda ze szkół otrzymała po 4 laptopy – 3 dla uczniów i 1 dla nauczycieli. Uczniowie oraz nauczyciele będą mogli wykorzystać zakupiony sprzęt komputerowy podczas prowadzonego zdalnego kształcenia.

Galeria

Kalendarz