27 grudzień 2022

Zbiorniki retencyjne w Cekanowie, Twardej i Wiadernie

 

            Gmina Tomaszów Mazowiecki otrzymała w br. dofinansowanie w kwocie 150.000 zł na realizację projektu pn: Zwiększenie retencji i przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez przebudowę zbiorników wodnych w miejscowościach Cekanów, Twarda i Wiaderno w gminie Tomaszów Mazowiecki”.

W ramach projektu wykonano:

  • przebudowę zbiornika wodnego w miejscowości Cekanów na działce o nr ewid. 184/1,

powierzchnia zbiornika 746 m2, głębokość 3 m.

  • przebudowę zbiornika wodnego w miejscowości Twarda, na działce o nr ewid. 125,

powierzchnia zbiornika 800 m2, głębokość 3 m;

  • przebudowę zbiornika wodnego w miejscowości Wiaderno, na działce o nr ewid. 150/3,

powierzchnia zbiornika 998 m2, głębokość 3 m.

Zakres prac:

  1. Pogłębienie, oczyszczenie i odmulenie zbiorników z wywozem nadmiaru ziemi,
  2. Kształtowanie skarp i dna zbiorników,
  3. Wykonanie umocnień nabrzeża wokół zbiorników, poprzez wykonanie opaski z gruntu obsianej trawą oraz opaski z kruszywa na geowłókninie,  
  4. Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników,
  5. Pielęgnacja istniejących nasadzeń oraz wycinka uschniętych drzew i krzewów, rosnących w otoczeniu zbiorników,
  6. Wykonanie nowych nasadzeń roślinności rodzimej wokół zbiorników w celu zapewnienia bioróżnorodności ekosystemu.

 

Zbiorniki będą pełnić w szczególności funkcję retencyjną a także funkcję biocenotyczną.

Rezultaty projektu:

- ograniczenie zagrożenia powodziowego poprzez zahamowanie lub spowolnienie odpływu wody w zlewni,

- ograniczenie wystąpienia skutków suszy poprzez zwiększenie pojemności wodnej gleby,

- zahamowanie procesu obniżania poziomu wód gruntowych,

- poprawa mikroklimatu,

- poprawa walorów krajobrazowych,

- wzrost bioróżnorodności,

- tworzenie siedlisk dla roślin i zwierząt,

- zwiększenie wykorzystania wody przez rośliny.

Kalendarz