„Wzorowa Gmina” dla Gminy Tomaszów Mazowiecki i „Wzorowy Samorządowiec” dla wójta Franciszka Szmigla

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek Szmigiel w dniu 25 listopada 2019 r. uczestniczył w uroczystej gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Wzorowa Gmina. Tytułem tym nagrodzone zostały najlepsze samorządy województwa łódzkiego.
W gronie laureatów znalazła się Gmina Tomaszów Mazowiecki, której forum ekspertów wydało jednoznaczną decyzję o przyznaniu tytułu „Wzorowa Gmina”, którym może posługiwać się do 31.12.2022 roku. Ponadto kapituła przyznała wójtowi Franciszkowi Szmiglowi prestiżowy tytuł „Wzorowy Samorządowiec” za: liczne działania i projekty inwestycyjne prowadzone z wykorzystaniem dofinansowania z Unii Europejskiej, wysoki stopień i skuteczność pozyskiwania funduszy zewnętrznych, wzrost atrakcyjności gminy,
a także profesjonalizm, pomysłowość i konsekwencję w działaniu oraz godną naśladowania postawę włodarza gminy.

Certyfikat „Wzorowa Gmina” jest potwierdzeniem, iż Gmina Tomaszów Mazowiecki należy do grona najlepszych samorządów w Polsce.

Uroczystość odbyła się w hotelu Magellan w Bronisławowie, którą uświetnił koncert orkiestry dętej ze Smardzewic.