10 listopad 2023

Uroczyste otwarcie Terenu Rekreacyjno-Wypoczynkowego przy zaporze nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach

Gmina Tomaszów Mazowiecki jako Lider  Projektu wraz z  Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Partnerem Projektu zrealizowała długo oczekiwaną inwestycję.

8 listopada 2023 r. w Smardzewicach gospodarz terenu Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki – Franciszek Szmigiel  i Z-ca Wójta Gminy – Sławomir Bernacki wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście przecięli wstęgę i  otworzyli nowo zagospodarowany teren nad Zalewem Sulejowskim. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Grzegorz Witkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pani Magdalena Zapałacz Z-ca Dyrektora Biura Ministra, Pan Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego, Pani Ewa Wendrowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Tomasz Tereszkiewicz – Dyrektor RZGW Warszawa, Pan Krzysztof Woś – Prezes PGW WP, Pan Mariusz Wegrzynowski  - Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Pani Magdalena Filipiak – Dyrektor ZZ Piotrków Trybunalski, Pan Piotr Grabowski – Z-ca Dyrektora ZZ Piotrków Trybunalski, pracownicy Nadzoru Wodnego w Smardzewicach Inspektorzy nadzoru z poszczególnych branż, Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Pierścińska wraz z Radymi Rady Gminy. Po przemówieniach i przecięciu wstęgi zaproszeni goście przeszli piękną promenadą wzdłuż plaży  piaszczysto-trawiastej mogąc na własne oczy podziwiać zagospodarowany teren, czyli: dwa place zabaw dla dzieci, w tym jeden wodny, boisko do siatkówki plażowej, siłownię zewnętrzną, zadaszoną scenę letnią dwa obiekty higieniczno-sanitarne i administracyjne. Poza elementami małej architektury (ławki, kosze, przebieralnie, stojaki dla rowerów), zamontowane są również kamery monitoringu wizyjnego, energooszczędne lampy i pięknie zagospodarowana zieleń. Do  terenów rekreacyjno-turystycznych prowadzi rozbudowana ul. Klonowa na długości 0,5 km z nową nawierzchnią, ścieżką pieszo-rowerową, miejscami parkingowymi i oświetleniem. PGW Wody Polskie w ramach swojego zadania wykonało rewitalizację obiektu molo na długości ok. 0,3 km polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni ciągu komunikacyjnego, tarasów widokowych wraz z oświetleniem i ławkami.  W ramach zadania wykonana została również droga dojazdowa do nabrzeża wraz z promenadą w kierunku tamy. Całą inwestycję zrealizowała firma JOKA Budownictwo Sp z o.o. z Łodzi.  

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 24,6 mln zł., z czego gmina uzyskała dofinansowanie 8 mln zł  z Rządowego Funduszu Polski Ład i prawie 3,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie uzyskało dofinansowanie ponad 1,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i ponad 180 tys. zł z dotacji z budżetu państwa.

Mieszkańców województwa łódzkiego i turystów zapraszamy do Smardzewic – Gmina Tomaszów Mazowiecki.

Kalendarz