17 kwiecień 2018

Trwają intensywne prace na drodze w Niebrowie

Wraz z nadejściem wiosennej pogody wznowiono roboty na drodze w Niebrowie w ramach rozpoczętej w ubiegłym roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116404E przez wieś Niebrów”.  Warunki zimowe spowodowały uzasadnioną przerwę w robotach drogowych.

W ramach przebudowy drogi przez wieś Niebrów przewiduje się wykonanie odcinka drogi o długości 1,021 km i o szerokości jezdni 5,5 mb wraz z poboczem lewostronnym, utwardzonym w części z kostki betonowej oraz z kruszywa łamanego. Po prawej stronie drogi pozostanie istniejący chodnik z kostki betonowej. Zgodnie z umową z Wykonawcą zakończenie prac winno nastąpić do 30 czerwca 2018 r.

Obecnie trwają prace przy regulacji wysokościowej zjazdów w istniejącym ciągu chodnika. Natomiast po drugiej stronie jezdni montowane są krawężniki i oporniki oraz trwa budowa nowych zjazdów z kostki betonowej.

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków unijnych w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt całkowity robót drogowych wynosi ok. 820,1 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie około 452 tys. złotych.

W ramach partnerstwa z Powiatem Tomaszowskim zostanie też przebudowane skrzyżowanie drogi gminnej z ul. Mostową w Tomaszowie Mazowieckim.

Galeria

Kalendarz