16 lipiec 2020

Trwa budowa ścieżki rowerowej Smardzewice, Twarda i Tresta

Inwestycja pn.:” Budowa ścieżki rowerowej wraz z robotami towarzyszącymi  od miejscowości Smardzewice do miejscowości Twarda i Tresta” realizowana jest w ramach projektu pn.: Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim  i  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji 1 733 000,00 zł z czego ponad 600 tys. zł pochodzi  ze środków unijnych.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A., z  Piotrkowa Trybunalskiego.

Trwają utrudnienia w ruchu pojazdów ze względu na zwężenie jezdni w miejscowości Twarda i Tresta.

Mimo wszystko prosimy o bezpieczną i rozważną jazdę w pobliżu prowadzonych prac. Już jesienią mieszkańcy, jak również turyści i wczasowicze będą mogli aktywnie spędzać czas korzystając z wybudowanej ścieżki rowerowej.

Galeria

Kalendarz