24 lipiec 2019

Trening systemu wykrywania i alarmowania - 1 sierpnia 2019 r. godz. 17.00

W celu sprawdzenia sprawności oraz skuteczności działania systemu alarmowego w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania. Trening polegać będzie na emitowaniu w czasie jednej minuty ciągłego dźwięku syren usytuowanych w strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki. W trakcie emisji dźwięku zostanie przeprowadzony test słyszalności syren, polegający na sprawdzeniu zasięgu odbioru sygnału.

Kalendarz