22 marzec 2021

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Dąbrowie i w Wąwale

Gmina Tomaszów Mazowiecki skutecznie pozyskuje fundusze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego realizując zadania w projekcie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki”.

W ramach projektu realizowana jest termomodernizacja 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Dąbrowa,  wykonywana przez firmę Konstruktor Profesjonal & Profit Center Piotr Wężyk z Piotrkowa Trybunalskiego. W obydwu budynkach zostanie wykonane centralne ogrzewanie, docieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. W budynku przy ul. Południowej 47 wykonana zostanie również modernizacja systemu grzewczego-przebudowa kotłowni z węglowej na gazową wraz z niezbędną instalacją. Całkowita wartość prac wynosi  660 tys. zł., w tym dotacja w ramach RPO Województwa Łódzkiego – ponad 443 tys. zł, a środki własne Gminy ponad 216 tys. zł.   Część prac została już wykonana, a  zakończenie robót planowane jest na 30.06.2021 r.

Z powyższego projektu realizowana jest również termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Wąwał, którą wykonuje firma ARCH-BUD Anna Hajdera z Tomaszowa Mazowieckiego. W ramach podpisanej umowy firma wykona centralne ogrzewanie wraz z przebudową kotłowni na gazową, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Całkowita wartość prac wynosi ponad 380 tys. zł., w tym  dotacja w ramach RPO Województwa Łódzkiego – ponad 230 tys. zł, a środki własne Gminy ponad 150 tys. zł. W tym przypadku również część prac została już wykonana, a ostateczny termin zakończenia robót  przewidziany jest na 30.06.2021 r.

Przedsięwzięcia są modernizacją istniejącego stanu, a  technologie zastosowane w trakcie budowy pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie strat ciepła, a co za tym idzie ograniczą emisję szkodliwego CO2 i zminimalizują negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Galeria

Kalendarz