01 październik 2019

Sprzedaż terenów inwestycyjnych

Gmina Tomaszów Mazowiecki posiada do sprzedaży uzbrojone tereny o łącznej pow. 13,75 ha pod inwestycje przemysłowe i usługowe. Aktualna oferta sprzedaży dotyczy czterech nieruchomości  w miejscowości Łazisko i znajduje się na stronie

http://bip.gminatomaszowmaz.pl/artykul/89/497/wojt-gminy-tomaszow-mazowiecki-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonych-w-obrebie-geodezyjnym-lazisko-we-wsi-lazisko-gm-tomaszow-mazowiecki

Dokładny opis terenów inwestycyjnych znajduje się na stronach:

https://aktywnigospodarczo.pl/pokaz-oferte-1403167520.html

https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/10-180

Osoby do kontaktu:
Sławomir Bernacki, Zastępca Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki,
tel. 44 724-55-73, e-mail: bernacki.s@gmina.tomaszow.pl 
Józef Maj, Kierownik Referatu Infrastruktury i Spraw Właścicielskich,
tel. 44 724-55-73, e-mail: maj.j@gmina.tomaszow.pl 

Kalendarz