18 grudzień 2017

Spotkanie opłatkowe w Łazisku

15 grudnia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Łazisku odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łaziska. W uroczystości udział wzięły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.  Swoją obecnością zaszczycili również: wójt gminy – Franciszek Szmigiel, zastępca wójta Sławomir Bernacki, sekretarz gminy – Przemysław Sepkowski, przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Pierścińska, inspektor ds. Kultury i Promocji – Maria Robak, ks. Józef Jeleń, ks. Adam Gontarz i siostra Krystyna oraz przedstawiciele miejscowych organizacji. Uroczystość rozpoczęła się od życzeń, które złożyła przewodnicząca KGW Irena Bober oraz Maria Mazurek. W imieniu przybyłych gości życzenia złożył wójt, zastępca wójta oraz przewodnicząca rady gminy. Modlitwą odmówioną przez Proboszcza parafii  św. Małgorzaty w Chorzęcinie rozpoczęła się najważniejsza część spotkania, dzielenie się opłatkiem. Po wspólnym odśpiewaniu kolęd uczestnicy spotkania, oprócz doznań duchowych, mogli posilić się wigilijnymi potrawami. Spotkaniu towarzyszyła radosna i rodzinna atmosfera, którą swoim występem uświetniły dzieci ze świetlicy wiejskiej przygotowane przez Beatę Ogłuszkę.

Kalendarz