02 luty 2024

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116437E w miejscowości Jadwigów

W dniu 31 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki – Franciszek Szmigiel  oraz właściciel firmy „BRUKLAND” - Marek Siudziński, w obecności inspektora nadzoru – Piotra Kamińskiego, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116437E w miejscowości Jadwigów”.  W ramach inwestycji zostanie rozbudowany odcinek drogi o długości 0,735 km.

Zostaną wykonane:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

- pełna konstrukcja jezdni o szer. 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej, 

- pobocze utwardzone kostką betonową o szer. 1,20 m,

- pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szer. 0,75 m,

- zjazdy do nieruchomości,

- oznakowanie pionowe,

- regulacja studzienek.

Ponadto  nastąpi usunięcie kolizji infrastruktury drogowej z istniejącą siecią elektroenergetyczną i teletechniczną.

Wykonawca na zrealizowanie zadania ma czas do lipca 2024r. Koszt robót budowlanych wynosi 1.805.706,48 zł brutto, z czego połowę kwoty Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki.

 

Galeria

Kalendarz