11 maj 2022

PROJEKT DROGI W JADWIGOWIE

Dokumentacja techniczna rozbudowy i przebudowy dróg gminnych nr 116437E i 110530E w miejscowości Jadwigów

W załączeniu przedkłada się:

  • Projekt drogowy (rozwiązania konstrukcyjne, jezdnia, pobocza, zjazdy indywidualne do nieruchomości)
  • Projekt organizacji ruchu (oznakowania pionowe i poziome)

Rozwiązania projektowe zostały zatwierdzone. Obecnie prowadzona jest procedura celem wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji (ZRID).

 

Osobą uprawnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest:

Pani Wiesława Starosta, tel. 691 500 780

Kalendarz