08 listopad 2019

OSA czyli Otwarte Strefy Aktywności w Niebrowie i Zawadzie…

Dwa kompleksy rekreacyjne powstały w okresie jesiennym na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki w miejscowości Niebrów i Zawada. Gmina na realizację tych dwóch obiektów otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacje w wysokości 100  tys. zł.

Celem programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych. Obiekty te podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru. Z założenia OSA czyli Otwarta Strefa Aktywności (wariant rozszerzony) składa się z siłowni plenerowej, placu zabaw o charakterze sprawnościowym oraz strefy relaksu.

W Zawadzie, w październiku br. w na terenie szkoły podstawowej, została wykonana i oddana do użytku strefa aktywności w wariancie rozszerzonym. Powstała siłownia plenerowa, obejmująca sześć urządzeń do ćwiczeń typu: biegacz, wahadło, twister, zestaw podwójny z rowerkiem, drabinka, podciąg do nóg. W strefie aktywności został utworzony także plac zabaw, obejmujący montaż nowych urządzeń o charakterze sprawnościowym – zestawu wspinaczkowego, bocianiego gniazda, sprężynowca i karuzeli tarczowej. Do nowo utworzonej strefy zostały także przeniesione urządzenia zlokalizowane do tej pory w innej części działki, tworząc spójny kompleks rekreacyjny. Natomiast strefa relaksu została wyposażona w urządzenia do gier terenowych: stolik do gry w szachy oraz tablice edukacyjne. Zostały ustawione  ławki oraz kosze na śmieci. Na terenie obiektu wykonano również nasadzenia ozdobnych krzewów iglastych i liściastych.                            

Podobnie wygląda drugi obiekt otwartej strefy aktywności (również wariant rozszerzony) w Niebrowie, gdzie na działce gminnej w centrum miejscowości właśnie utworzono plac zabaw, składający się z urządzeń sprawnościowych typu: sprężynowiec, karuzela tarczowa, huśtawka ważka, zestaw ze zjeżdżalnią. Powstała też siłowania zewnętrzna (wyciąg górny, biegacz, wahadło + twister, zestaw podwójny z rowerkiem, wioślarz i orbitrek). W strefie relaksu znajdują się ławki, dwa stoliki do gry w szachy, tablica edukacyjna, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Teren zyskał również nowe ozdobne nasadzenia krzewów.

 

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu

i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach

Programu rozwoju malej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

edycja 2019

 

Całkowita wartość inwestycji obejmująca 2 obiekty na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki : 331.239,00 PLN

Kwota dofinansowania z środków FRKF: 100.000,00 PLN

 

Kalendarz