14 listopad 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach w 2019 roku otrzymała dotację ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 8 000 zł w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
W ramach dotacji zakupione zostały nowości wydawnicze do biblioteki głównej i filii.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.
Celem priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Kalendarz