09 czerwiec 2020

„Moja woda” - Dofinansowanie na przydomowe instalacje retencyjne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska planuje w ramach programu „Moja woda” dofinansowywać powstawanie przydomowych oczek wodnych i instalacji przechwytujących deszczówkę.  NFOŚ przeznaczy 100 mln zł dla polskich rodzin na instalacje do zbierania wód opadowych. W ramach programu będzie można otrzymać do 85 proc. kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Wnioski do WFOŚ będzie można składać od 1 lipca 2020 r. Więcej informacji na: www.gov.pl/web/klimat/nowy-program-moja-woda--100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji

Kalendarz