11 czerwiec 2018

Lubocheński Festiwal Masła

W sobotę, 9 czerwca 2018 roku w Lubochni odbył się Lubocheński Festiwal Masła połączony z Powiatowym Konkursem Ubijania Masła. W konkursie udział wzięły reprezentacje wszystkich 10 gmin powiatu tomaszowskiego i reprezentacja Związku Dużych Rodzin 3+z gminy Lubochnia. Z gminy Tomaszów Mazowiecki masło ubijały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Chorzęcina w składzie: Janina Kusideł, Krystyna Sęk, Bożena Węgrzynowska, którym kibicowały: Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Pierścińska i Inspektor ds. kultury Maria Robak. Ubite masło komisja konkursowa oceniała według następujących kryteriów; czas ubijania, wygląd, smak masła, dekoracja, estetyka i oryginalność podania oraz przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa. Reprezentacja naszej gminy zdobyła II miejsce.

Kalendarz