06 luty 2018

Konkurs plastyczno-literacki

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, wzorem lat ubiegłych, organizuje wydarzenie dla rodzin zastępczych i wielodzietnych pn. „Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny". Jest to działanie mające na celu rozwijanie potencjału rodzin, a w szczególności dzieci, które się w nich wychowują.

Dlatego też, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, właśnie z myślą o dzieciach i młodzieży, organizuje konkurs plastyczno-literacki. Celem konkursu jest w szczególności integracja środowiska rodzin oraz podkreślenie znaczenia rodziny — wspólnego spędzania czasu i zacieśniania więzi.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas Zjazdu Rodzin Zastępczych i Wielodzietnych, który odbędzie się na terenie powiatu wieruszowskiego dnia 26 maja 2018 roku.

Regulamin konkursu oraz druk oswiadczenia dostępne na stronie www.rcpslodz.pl w zakładce aktualności. Osobą do kontaktu jest Pani Joanna Mierzwa - nr tel. 42 203 48 77

Kalendarz