01 październik 2018

Komorów i Zaborów Drugi podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej

Z początkiem września zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorów w ulicach Biblioteczna, Szczęśliwa i Zarzeczna oraz w miejscowości Zabrów Drugi w ulicach Górna, Równa i Zachodnia. Wykonawcą sieci kanalizacyjnej była tomaszowska firma BINSTAL Bożena Tchórz. Łącznie wybudowano ponad 1,8 km kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji tłoczna. Budowa kanalizacji w Komorowie i Zaborowie Drugim jest dofinansowana
z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu unijnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów Drugi, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki”. Koszt tej części inwestycji to około 1,15 mln. zł z czego ponad 617 tys. to środki unijne.

Gmina Tomaszów Mazowiecki ogłasza kolejny nabór wniosków  w celu uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” na dofinansowanie budowy podłączeń budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Zaczęcamy mieszkańców Komorowa i Zaborowa Drugiego do skorzystania z dotacji. Nabór będzie trwał w dniach 2 – 25 października 2018 r.

Ponownie przypominam mieszkańcom naszej Gminy, że zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399) - na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej a realizacja tego obowiązku będzie egzekwowana zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym poprzez nakładanie grzywny lub wykonanie zastępcze na koszt właściciela nieruchomości.

Galeria

Kalendarz