Kolejne umowy na projekty dróg w gminie

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek Szmigiel i właścicielka firmy PL PROJEKT Biuro Projektowe Justyna Laśkiewicz z Czarnocina, podpisali umowy dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę istniejących dróg na terenie gminy. Przy podpisaniu umowy obecni byli również Sławomir Bernacki Z-ca Wójta Gminy i Paweł Laśkiewicz projektant.

Opracowanie dokumentacji dotyczy:

  1. Budowy dróg gminnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Ciebłowice Duże, długość projektowanego odcinka drogi ok. 1,6 km.
  2. Rozbudowy drogi gminnej nr 116432E – ul. Główna w Wąwale, długość projektowanego odcinka drogi ok. 0,4 km.
  3. Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 116433E - ul. Kolejowa w Wąwale, długość projektowanego odcinka drogi ok. 0,8 km.
  4. Rozbudowy drogi gminnej nr 116431E - ul. Lipowa w Wąwale, długość projektowanego odcinka drogi ok. 0,4 km.  
  5. Rozbudowy drogi gminnej nr 116406E w miejscowości Wiaderno, długość projektowanego odcinka drogi ok. 3,4 km.

            Łączna wartość podpisanych umów wynosi 669 120,00 zł

            Bliższych informacji w sprawie projektów można uzyskać w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych Urzędu Gminy.