07 grudzień 2021

Kolejna umowa na finansowanie projektu podpisana

 

„TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” to projekt, na którego realizację 30 listopada Miasto podpisało umowę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Flagowym przedsięwzięciem inwestycyjnym projektu jest odtworzenie walorów środowiskowych, architektonicznych i historycznych Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną także m. in. działania dotyczące podniesienia standardów zarządzania w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych, tworzenia warunków dla współzarządzania i dzielenia się wiedzą.

Wśród działań projektowych zaplanowano również opracowanie i realizację kompleksowego programu edukacji ekologicznej EKOpozytywny Tomaszów wraz  z dostosowaniem przestrzeni publicznej do zagrożeń klimatycznych wynikających
z fal upałów i miejskiej wyspy ciepła. Natomiast w ramach przedsięwzięcia pn. Centrum Dialogu Społecznego powstaną m. in. zintegrowane plany wspierające rozwój kapitału społecznego oraz program wsparcia seniorów.

Korzyści, które Tomaszów Mazowiecki osiągnie w wyniku realizacji projektu, przedłożą się na realną poprawę jakości życia mieszkańców oraz rozwój miasta w zaplanowanej perspektywie czasowej. Obok zakładanych celów głównych, miasto spodziewa się dodatkowych, równie istotnych efektów, mających pozytywny wpływ na dalsze plany rozwojowe na poziomie lokalnej społeczności.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Tomaszów Mazowiecki, Uniwersytetem Łódzkim – Filią Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Fundacją WIDZIEĆ WIĘCEJ.

Wartość projektu wynosi 16 786 305,46 zł, zaś kwota dofinansowania to 15 337 377,70 zł. Projekt finansowany jest w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

www.eeagrants.pl

Kalendarz