30 styczeń 2019

Koleje wydłużenie terminu oceny wniosków- odnawialnych źródeł energii

Gmina Tomaszów Mazowiecki w styczniu 2018r. złożyła wniosek o dofinansowanie odnawialnych źródeł ciepła ze środków UE w ramach RPO WŁ 2014-2020 pn.  „Słoneczne dachy - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki”. Pierwotnie termin rozstrzygnięcia konkursu został zaplanowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na okres lipiec-sierpień 2018r.

Jednak ze względu na bardzo dużo wniosków o dofinansowanie złożonych przez samorządy terytorialne oraz podmioty gospodarcze, procedura ich oceny uległa znacznemu przedłużeniu.

15 stycznia 2019r. Zarząd Województwa Łódzkiego ponownie zmienił regulamin konkursu zamkniętego, dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu oceny formalnej do 11 marca 2019 r. Natomiast ostateczne rozstrzygniecie konkursu  przewidywane jest na maj 2019.

Informacja o przedłużeniu terminu oceny wniosków znajduje się na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/3195-zmiany-w-regulaminie-konkursu-dotyczacego-odnawialnych-zrodel-energii

Gmina nie mając podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu nie może rozpocząć montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych, paneli solarnych, piecy na palet) na nieruchomościach objętych projektem.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy uczestników projektu o cierpliwość i zrozumienie.  O wszelkich podejmowanych działaniach będziemy informować na bieżąco  poprzez stronę internetową.

Kalendarz