27 czerwiec 2022

Klucze od świetlicy wiejskiej przekazane

W dniu 22 czerwca 2022 r. w Smardzewicach, Sławomir Bernacki - Zastępca Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki przy udziale sołtysa wsi Smardzewice Mariana Tomasika, przekazał przedstawicielom: jednostek organizacyjnych gminy, zespołu „Smardzewianie” KGW i OSP Smardzewice, klucze do przebudowanej świetlicy wiejskiej. Wyremontowany budynek będzie siedzibą: Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Dom Kultury, Zespołu folklorystycznego „Smardzewianie”, KGW oraz OSP Smardzewice. Klucze odebrali: Jolanta Zabłocka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Maria Robak – Menedżer kultury w Gminnym Domu Kultury, Aleksandra  Grad    - przedstawiciel Zespołu „Smardzewianie” oraz Przemysław Grad – Prezes OSP Smardzewice. Każda jednostka i organizacja ma przydzielone pomieszczenia, które są w trakcie meblowania. 

Kalendarz