09 lipiec 2021

Granty sołeckie wręczone

W gminnym Domu Kultury w Wiadernie odbyło się wręczenie grantów sołeckich „Sołectwo na plus” udzielonych z budżetu województwa łódzkiego na rok 2021, na realizację małych projektów w sołectwach. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego - Pan Zbigniew Ziemba, Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pani Ewa Wendrowska i Pan Janusz Ciesielski oraz Starosta Tomaszowski – Pan Mariusz Węgrzynowski wręczali promesy na granty dla sołectw ze wszystkich gmin z powiatu tomaszowskiego.
W Gminie Tomaszów Mazowiecki granty otrzymały sołectwa:

  1. Chorzęcin
  2. Niebrów
  3. Twarda
  4. Wąwał
  5. Wiaderno

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Galeria

Kalendarz