13 maj 2020

Gmina otrzymała kolejne środki unijne na termomodernizację

Gmina Tomaszów Mazowiecki wzięła udział w ogłoszonym w ubiegłym roku przez Urząd Marszałkowski konkursie w ramach osi priorytetowej Gospodarka Niskoemisyjna i  Poddziałania IV.2.2 „Termomodernizacja budynków”.

Tytuł Projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki

Do konkursu zgłoszono 5 budynków, tj. świetlicę wiejską i OSP w Smardzewicach, Dom Ludowy w Twardej, 3 budynki komunalne (bloki) w miejscowości Dąbrowa i Wąwał.  Konkurs został rozstrzygnięty na koniec kwietnia br. Na 56 ocenionych pozytywnie wniosków nasz projekt zajął 18 miejsce. Wartość całkowita projektu – 6.490.243,87 zł, w tym wartość dofinansowania – 2.277.286,44 zł. Zakończenie projektu przewidywane jest na wrzesień 2022 r. W miesiącu maju rozpoczną się procedury przetargowe na wybór Wykonawców budynków komunalnych.

W ramach Projektu będą realizowane następujące zadania:

 1. Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach przy ul. Głównej 16/18
 2. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Twardej przy ul. Południowej 7
 3. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Dąbrowa
  ul. Południowa 45
 4. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Dąbrowa
  ul. Południowa 47
 5. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Wąwał
  ul. Tomaszowska 107

Zakres rzeczowy projektu w zakresie termomodernizacji obejmuje m.in.

 • wykonanie robót dociepleniowych przegród zewnętrznych (ścian, stropów, stropodachów, dachów i posadzek),
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
 • wymiana/modernizacja systemów grzewczych c.o.,
 • modernizacja/ budowa kotłowni,
 • budowa zbiorników na gaz wraz z instalacją.

Poza tym w ramach Projektu planowane są roboty budowlane nie związane z pracami termomodernizacyjnymi, poprawiające estetykę i funkcjonalność obiektu,  roboty sanitarne (w tym przyłącza) i  roboty elektryczne.

Kompleksowa termomodernizacja tych budynków zapewni efektywność energetyczną na poziomie zgodnym z obecnymi normami oraz zasadami dobrego budownictwa. Istotą realizacji Projektu jest również poprawa warunków użytkowania tych budynków oraz obniżenie kosztów utrzymania czyli uzyskanie znaczących oszczędności na kosztach zakupu opału i zużycia energii. I co najważniejsze, nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń CO2 do atmosfery.

Galeria

Kalendarz