20 lipiec 2018

Edukacja leśna w Treście

W Treście w ramach projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim” powstał park edukacyjno-rekreacyjny - „edukacja leśna”. Wykonawcą tego zadania był tomaszowski Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni s.c. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak, Izabela Święcka. Wybudowane zostały ścieżki spacerowe, teren wyposażono w urządzenia zabawowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w klimacie leśnym m. in. leśne cymbały, leśne puzzle czy tablica edukacyjna – „poznajemy ssaki” oraz ławki, stojaki rowerowe i domki dla owadów. Dodatkowo powstała altana i miejsce na ognisko. Teren oświetlono i ogrodzono. Koszt tego zadania to ponad 180 tys. zł., z czego ponad 128 tys. to środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Jeszcze w tym roku w ramach projektu zostanie przebudowana i rozbudowana świetlica wiejska w Twardej oraz zostanie zagospodarowany teren wokół tego obiektu na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-turystyczne. Ten kompleks rekreacyjno-sportowy wraz ze świetlica wiejską będzie służył mieszkańcom Twardej, Tresty i Karolinowa.

W kolejnych latach (2019-2020) w ramach projektu gmina wybuduje miejsca do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smardzewice oraz ścieżkę rowerową od Smardzewic do Twardej i Tresty.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z gminami Miasto Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz, Rzeczyca oraz Powiatem tomaszowskim. Każdy z partnerów realizuje swoje zadania pod kątem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w Dolinie Rzeki Pilicy. Wszystkie inwestycje mają być zakończone do 2020 r.

Kalendarz