04 lipiec 2022

Dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej w m. Kwiatkówka

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek Szmigiel podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Piotrem Adamczykiem oraz Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzejem Górczyńskim, umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W ramach podpisanej umowy Gmina Tomaszów Mazowiecki otrzyma dofinansowanie ze środków budżetu województwa łódzkiego w wysokości 175 750,00 zł. na realizację robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116442E w miejscowości Kwiatkówka”. W ramach ww. zadania Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita z m. Kurzelów,  przebuduje drogę gminną na długości 595 m. wraz z przebudową istniejących zjazdów, wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego, montażem barier ochronnych oraz umocnieniem skarp istniejącego przepustu płytami. Całość realizowanej inwestycji wynosi ponad 700 tys. zł. brutto.

Kalendarz