11 marzec 2024

Będą miejsca parkingowe przy Domu Ludowym w Chorzęcinie

W dniu 5 marca 2024 r. Franciszek Szmigiel - Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki i Pan Tomasz Sieroń właściciel firmy Usługi Transportowe i Sprzętem Budowlanym z Trojanowic podpisali umowę  na realizację zadania pn.: „Budowa miejsc parkingowych przy Domu Ludowym w Chorzęcinie”. Przy podpisaniu umowy obecni byli również: Z-ca Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki – Sławomir Bernacki  i Skarbnik Gminy – Aneta Maciążek. W ramach realizacji zadania powstanie 56 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Całkowita wartość zadania  to 384 599,48 zł – środki pochodzą z budżetu gminy.

 

Galeria

Kalendarz