01 lipiec 2014

Zawody Sportowo-pożarnicze Jednostek OSP w Gminie Tomaszów Mazowiecki

Jak corocznie, dniu 29.06.2014r. na boisku sportowym w Smardzewicach  w Gminie Tomaszów Maz. odbyły się zawody sportowo-pożarniczej jednostek OSP.  Komisja Sędziowska dopuściła do udziału w zawodach  z terenu gminy Tomaszów Maz. 10 drużyn męskich z jednostek OSP oraz dwie drużyny żeńskie z OSP Smardzewice i OSP Twarda. Dodatkowo udział w zawodach wzięły trzy drużyny z Miasta Tomaszów Mazowiecki. 

Uzyskane wyniki:

W Gminie Tomaszów Maz.

1. W grupie zespołów  męskich: 
I miejsce – OSP Smardzewice
II miejsce - OSP Twarda
III miejsce - OSP  Zawada

2. W grupie zespołów żeńskich:
I miejsce – OSP Smardzewice
II miejsce OSP Twarda
Jednostki OSP z Miasta Tomaszów Maz. uzyskały:
I miejsce – OSP Tomaszów Maz.
II miejsce – OSP Białobrzegi
III miejsce – OSP Ludwików

Dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe zwycięskim zespołom wręczał  Z-ca Wójta Gminy Tomaszów Maz. Pan Sławomir Bernacki wraz z  Prezesami Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP 
dh Edmundem Królem oraz dh Stanisławem Karwasem.
Miłym akcentem  docenienia młodych adeptów  strażackich z OSP Wiaderno było wręczenie im odznaczeń „wzorowy strażak”. Wyróżnienia otrzymali:

1. Bernacki Marek
2. Gogól Bartłomiej
3. Rakowski Kamil
4. Sepkowski Mateusz
5. Pełka Dominik

Po raz pierwszy drużyny  z  Gminy Tomaszów Maz. startowały  z nowymi  pompami TOHATSU, zakupionymi  dzięki dotacji Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Kalendarz