Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP

W dniu 23.09.2012r. w m. Smardzewice odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki. Jak nigdy dotąd w zawodach wzięło udział aż 14 zespołów z dziewięciu jednostek OSP w tym: 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (OSP Wiaderno, OSP Smardzewice i OSP Wąwał) oraz, po raz pierwszy, dwie żeńskie drużyny pożarnicze (OSP Twarda i OSP Smardzewice).

Głównym celem zawodów było sprawdzenie przygotowania jednostek OSP do realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej. Oczywiście,  jak w każdych zawodach, bardzo ważnym elementem dla wszystkich startujących była rywalizacja. Wszystkie jednostki OSP spełniły oczekiwania Wójta i są gotowe do niesienia pomocy mieszkańcom gminy poszkodowanym w sytuacjach kryzysowych.
 

Rywalizacja między zespołami przedstawiała się następująco:
 

W grupie seniorów:
I miejsce  OSP Smardzewice - 91,75 pkt.
II miejsce OSP Twarda - 98,83 pkt.
III miejsce OSP Zawada - 103,86 pkt.
 

W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:
I miejsce OSP Smardzewice - 99,8 pkt.
II miejsce OSP Wiaderno - 118,2 pkt.
III miejsce OSP Wąwał - 131,31 pkt.
 

W grupie Żeńskich Drużyn Pożarniczych:
I miejsce OSP Smardzewice - 123,79 pkt
II miejsce OSP Twarda - 131,76 pkt.
 

Wójt Gminy wyróżnił wszystkie drużyny biorące udział w zawodach nagrodami rzeczowymi.
   

Istotnym elementem edukacyjnym był, zaprezentowany przez OSP Chorzęcin,  pokaz działania ręcznej pompy pożarniczej z ubiegłego wieku oraz najnowocześniejszej spalinowej pompy Tohatsu, zakupionej w br. z środków finansowych Gminy.