Zmagania z językiem polskim w Komorowie

21 lutego 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Komorowie odbyła się 1 edycja Dyktanda Dla Dorosłych, czyli sprawdzian ortografii i poprawnej polszczyzny. Wydarzenie miało miejsce w Dniu Międzynarodowego Języka Ojczystego. Z zaproszenia do językowych potyczek skorzystały: Anna Gawarzyńska radna Rady Gminy Tomaszów Maz., Beata Kielan nauczycielka ze Szkoły w  Komorowie, Bożena Szymkowska sołtys Zaborowa Pierwszego, Halina Krajewska przewodnicząca KGW w Komorowie,  Edyta Mordaka z komorowskiej świetlicy oraz Regina Banaszczak, Krystyna Grudzińska, Urszula Kindlain, Jadwiga Korkosz, Krystyna Przybyłek, Anna Sęk i Mirosława Zalewska. Lektorem dyktanda była Wioletta Jarosz. Z  założenia konkurs był formą zabawy, jednak emocje było widać na twarzach uczestniczek. Po jego zakończeniu nastąpiła krótka wymiana spostrzeżeń i uwag. Ogłoszenie wyników nastąpi w późniejszym terminie. Organizatorami I Dyktanda Dla Dorosłych była filia biblioteczna i świetlica wiejska w Komorowie.