05 maj 2022

Złóż wniosek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

 Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki przypomina o obowiązki składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie ma się dostępu do Internetu deklarację można złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym. Każdy właściciel/zarządca będzie miał obowiązek złożyć deklarację do CEEB.

 Na wysłanie deklaracji właściciel budynku ma 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń, a więc od 20 zł do 5.000 zł. „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny” – wyjaśniono w ustawie. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji, zanim samorząd “poweźmie o tym informację”, kary możemy uniknąć, przesyłając wymagane informacje do urzędu.

Informujemy również, że składane w roku ubiegłym ankiety nie są tożsame z deklaracją CEEB.

Kalendarz