05 lipiec 2019

Zgłaszanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia suszy w okresie od 30.06.2019r.

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia suszy w okresie od 30.06.2019 r. 

Na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki zjawisko suszy objęło następujące uprawy:

 • Zboża ozime w kategorii gleb I i II  -  klasa IV, V, VI
 • Zboża jare w kategorii gleb I i II – klasa IV, V, VI, 
 • Kukurydza na kiszonkę i na ziarno w kategorii gleb II – klasa V-VI
 • Rzepak i rzepik w kategorii gleb I i II – klasa IV, V, VI
 • Krzewy owocowe w kategorii gleb I i II – klasa IV, V, VI
 • Truskawki w kategorii gleb II – klasa V-VI
 • Rośliny strączkowe w kategorii gleb I i II -  IV, V, VI
 • Łąki , trawy i pastwiska

 

Wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym można pobrać, poniżej ze strony lub w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki,  budynek A – sekretariat i budynek B, pokój 307.

 

Wnioski o oszacowanie szkód wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki w terminie do dnia 12 lipca 2019 roku.

Do wniosku proszę dołączyć:

 1. Oświadczenie nr 1.
 2. Oświadczenie nr 2.
 3. Wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019, który był wypełniany formie elektronicznej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Proszę o dokładne wypełnienie wszystkich rubryk wniosku!

Kalendarz