Zespoły ludowe

W Gminie Tomaszów Mazowiecki niezwykle dużą wagę przywiązuje się do pielęgnowania tradycji i walorów kultury regionalnej co jest widoczne poprzez działające zespoły ludowe.

Galeria