Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Tomaszów Mazowiecki otrzymała środki na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Celem Projektu jest umożliwienie uczniom i nauczycielom prowadzenia zdalnego nauczania. Gmina zakupi 20 laptopów wraz z oprogramowaniem, które następnie przekaże do szkół podstawowych w Chorzęcinie, Zawadzie, Wiadernie, Komorowie oraz w Smardzewicach. Uczniowie tych szkół oraz nauczyciele będą mogli wykorzystać zakupiony sprzęt komputerowy podczas prowadzonego zdalnego kształcenia.

 Projekt wspierany jest przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i finansowany przez Unię Europejską.

 Kwota dofinansowania wyniesie 67 713,00 zł.