05 grudzień 2014

Zaproszenie na spotkanie z projektantem kanalizacji sanitarnej

Jesienią tego roku rozpoczęły się prace projektowe dla kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiaderno, Swolszewice Małe, Twarda i część Tresty. Ścieki bytowe będą odprowadzane do  oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Maz., którą zarządza Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej.

 Dokumentację projektową będzie wykonywało, na zlecenie gminy, Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „BIOPROJEKT” z Piotrkowa Tryb.
Zapraszamy mieszkańców Wiaderna, Swolszewic Małych, Twardej i Tresty na spotkanie organizacyjne z Projektantem i przedstawicielami Urzędu Gminy. Na spotkaniu zostanie przedstawiony planowany przebieg sieci kanalizacyjnej. Omówione zostaną również zasady kontaktowania się Projektantów z mieszkańcami odnośnie ustalenia przebiegu przyłącza na nieruchomości.
Miejsce i terminy spotkań informacyjnych:

•    Dom Ludowy w Wiadernie – 9 grudnia 2014 r. godz. 17.00
•    Dom Ludowy w Twardej – 11 grudnia 2014 r. godz. 17.00
•    Dom Ludowy w Swolszewicach Małych – 13 grudnia 2014 r. godz. 10.00

Kalendarz