14 kwiecień 2018

ZAPROSZENIE - Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko oraz Starosta Powiatu Tomaszowskiego Pan Mirosław Kukliński mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców z terenu powiatu tomaszowskiego na Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki i Powiat Tomaszowski realizują we współpracy projekt „„Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego". Jednym z działań w ramach ww. projektu jest organizacja udziału przedstawicieli sektora MŚP w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD (termin: 08-10.05.2018 r.). Targi POLAGRA FOOD co roku odwiedza kilkadziesiąt tysięcy profesjonalistów z całego świata, poszukujących nowości, inspiracji, a przede wszystkim nastawionych na zawarcie długoterminowych kontraktów. To ważne wydarzenie w rozwoju nowych perspektyw eksportowych, w którym kluczową rolę odgrywa program Hosted Buyers, dzięki któremu menedżerowie sieci handlowych oraz hurtowni, dystrybutorzy i importerzy żywności spoza Polski mogą wziąć udział w targach na bardzo preferencyjnych warunkach. Dodatkowo dzięki nowej formule, organizatorzy targów zapewniają intensywną promocję targów na rynku krajowym oraz zagranicą, a także współpracę z ambasadami oraz instytucjami branżowymi.

Celem organizacji udziału przedstawicieli MŚP w imprezach targowych jest nawiązywanie kontaktów handlowych na poziomie międzynarodowym, wzrost umiejętności w zakresie poszukiwania kontrahentów zagranicznych oraz zdobywania nowych rynków zbytu, wzrost wiedzy na temat nowych trendów i rozwoju danej branży.

Prosimy o zgłaszanie się firm reprezentujących branżę kluczową dla rozwoju województwa oraz miasta Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu, jaką jest przetwórstwo spożywcze, a także pozostałych branż do których skierowana jest oferta targów POLAGRA FOOD.

Udział firm w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD w Poznaniu będzie bezpłatny. Z naszej strony oferujemy możliwość korzystania ze stoiska wystawienniczego przygotowanego w ramach projektu (stoisko wystawiennicze będzie zlokalizowane w Pawilonie nr 8A) oraz dokonanie wszelkich opłat związanych z uczestnictwem.

Uczestnicy targów zobowiązani są pokryć na własny koszt dojazd oraz nocleg.

Wypełniony formularz prosimy przesłać w formie skanu i wersji edytowalnej na adres e-mail: lpig@powiattomaszowski.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 41, Il piętro, pokój 220 do dnia 23.04.2018 r.

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z rekrutacją jest Klaudiusz Wilmański i Natalia Rybarczyk-Kwiecień, Lokalny Punkt Informacji Gospodarczej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 41, Il piętro, pokój 220, tel. 44 724 21 27 w. 220, e-mail: lpig@powiat-tomaszowski.pl.

Wszelkie niezbędne formularze znajdują się pod linkiem:

http://www.powiat-tomaszowski.pl/aktualnosci/miedzynarodowe-targi-wyrobow-spozywczych-polagra-food-zapraszamy-przedstawicieli-sektora-msp.html

Kalendarz