26 sierpień 2022

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Stowarzyszenie Dolina Pilicy zaprasza mieszkańców, w tym: sołtysów, radnych gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników oraz wszystkie osoby zainteresowane przyszłością i rozwojem gminy du udziały w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023 - 2027

Kalendarz