26 sierpień 2020

Zapraszamy do Ciebłowic Dużych, by aktywnie spędzić czas

Firma GB Technology s.c z Kielc w ramach podpisanej  umowy wykonała zadanie pn,: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebłowice Duże”. Inwestycja zlokalizowana jest w centrum miejscowości tuż przy istniejącym placu zabaw dla dzieci. Boisko o wymiarach 40x22 m zostało wykonane z nawierzchni poliuretanowej  i wyposażone w bramki sportowe z siatkami, słupki do siatkówki oraz tenisa ziemnego. Całe boisko zostało zabezpieczone ogrodzeniem zewnętrznym z piłkochwytami, a dojścia i opaska wokół boiska została utwardzona kostką betonową. Firma wykonała również oświetlenie całego kompleksu co umożliwi korzystanie z obiektu po zmroku, a dodatkowo będzie niejako ochroną przed wandalizmem.

Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego obok placu zabaw dla dzieci przyczyni się do  zwiększenia aktywności fizycznej i promocji aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym również osób niepełnosprawnych. Wybudowane boisko będzie służyło integracji społeczności lokalnej Ciebłowic Dużych jak i ogółowi mieszkańców gminy i miasta.   Obiekt jest ogólnodostępny i otwarty  codziennie.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ciebłowic Dużych i nie tylko.

Całkowita wartość zadania  wyniosła ponad  408 tysięcy zł. Gmina czyni starania o pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Galeria

Kalendarz