07 październik 2020

Zakończenie realizacji projektu „EtnoPolska 2020 w Zespole Smardzewianie”

Z dniem 15 października 2020 r. zakończą się działania związane z projektem „EtnoPolska 2020 w Zespole Smardzewianie”, na realizację którego GBP w Smardzewicach pozyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2020”. Dzięki projektowi Zespół doposażono w stroje ludowe sieradzkie oraz w elementy strojów dziecięcych regionu opoczyńskiego.
Zakup strojów sieradzkich i uzupełnienie kompletów strojów opoczyńskich podwyższy poziom artystyczny Zespołu i przyczyni się w przyszłości do nabycia umiejętności tanecznych i choreograficznych tańców ludowych regionu opoczyńskiego i sieradzkiego. Nowe stroje podniosą poziom artystyczny występów Zespołu Smardzewianie szczególnie w repertuarach prezentujących tradycje taneczne i śpiewacze własnego opoczyńskiego regionu jak i sąsiadującego regionu sieradzkiego.
Całkowity koszt projektu – 32 000,00 zł
Dofinansowanie – 30 000,00 zł

Galeria

Kalendarz