21 marzec 2012

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w szkołach gminnych

Dzięki współpracy Gminy Tomaszów Maz. z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz. oraz Dyrektorami placówek szkolnych z terenu gminy Tomaszów Maz. przeprowadzono szkołach gminnych w dniach 15.03.2012r. i 21.03.2012r. zajęcia w zakresie postępowania w wypadkach znalezienia niewybuchu lub niewypału.

W zajęciach udział wzięły dzieci i młodzież  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach oraz Zespołu Szkół w Zawadzie.  Przedstawiciele wojska pod dowództwem chor. Tomasza Starzyka  osiągnęli  zamierzony cel dydaktyczny  przedstawiając  bardzo ważne informacje  w sposób przystępny i zabawowy o czym mogą świadczyć  poniższe zdjęcia.

Galeria

Kalendarz